Hrvatska, 21000 Split, Put Plokita 55, Telefon/telefax: 021 544 865, E-mail: organizacija.za.integritet.i.prosperitet@st.t-com.hr
Registarski broj udruge: 17001730                              OIB: 05707035342                              Matični broj: 1648101

 

 

SOS telefon:
0800 77 99
24 satna telefonska linija za suzbijanje trgovanja ljudima