MEDIJSKE AKTIVNOSTI I ISTRAŽIVANJA

 

Medijske aktivnosti i istraživanja provode se u cilju unificiranja jedinstvene baze podataka vezane za trgovanje ljudima u Republici Hrvatskoj i šire. Sukladno tome, u suradnji s drugim institucijama i organizacijama OIP/Split  je proveo sljedeće:

§        Uz podršku Vladinog ureda za ljudska prava i poglavarstva grada Splita, te uz odobrenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa provedena je anketa pod nazivom „Što mladi od 14 do 18 godina znaju o trgovanju ljudima“ na uzorku od 2052 učenika srednjih i osnovnih škola na području Splitsko-dalmatinske županije. Također smo s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa sudjelovali u anketi na području županija Šibensko-kninske, Zadarske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske, koja se bavila poznavanjem pojma traffickinga kod mlade populacije. (Rezultate ankete možete saznati klikom na sliku desno.)


Rezultati ankete (anketa.rar 268 KB)

 

§        U cilju informiranja i osvješćivanja javnosti proveli smo šest (6) tematskih radio emisija na lokalnim radio postajama na temu traficckinga,  Kanalu 5 lokalne TV. Smatramo kako je važno svako istupanje u javnosti kako bi se skrenula što više pažnja na ovu problematiku.

§        13.12. 2003, uz podršku poglavarstva Grada Splita, IOM-a,  OIP - Split, u suradnji sa lokalnim udrugama „Most“ (volonteri) i „Hram“ (izvođenje performansa) proveo je kampanju na temu prevencije suzbijanja trgovanja ljudima u cilju obilježavanja Dana zaštite ljudskih prava.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Brošura "Trafficking 2" (brosura.rar 205 KB)

OIP je proveo istraživanje putem ankete među učenicima završnih razreda srednjih škola u Kninu, Sinju, Kaštelima, Vrgorcu, Trogiru te na otoku Hvaru, na uzorku od 170 ispitanika, o rizičnim ponašanjima mladih. Provedeno je također i evaluacijsko istraživanje provedenih interaktivnih radionica. Rezultati su objavljeni u brošuri „Trafficking 2“ a govore o rizičnim ponašanjima mladih kojeabi ih u konačnici mogla dovesti u opasnost od trgovanja ljudima ili do susreta sa trgovcima ljudima.

Dana 15.listopada u 11.00 sati u Info zoni mladih u Splitu održana je promocija brošure na kojoj je, uz uvodnu riječ predsjednice Udruge Meri Katunarić i predstavljanje rezultata istraživanja, prikazan i edukativni, dokumentarni film autora Tomislava Žaje „Cijena života

 

S postojećim, te predloženim projektima na području Splitsko-dalmatinske županije i šire,
OIP-Split dopunjuje program Nacionalnog programa za suzbijanje trgovanja ljudima RH.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Analiza anketnog istraživanja (istrazivanje2012.rar - 61,4 KB)

Organizacija za integritet i prosperitet Split je 2012. godine provela pet (5) interaktivnih radionica na temu društvenog problema trgovanja ljudima kod nas i u svijetu na području Zadarske (Zadar), Splitsko-dalmatinske (Vrgorac, Sinj), te Dubrovačko-neretvanske (Ploče, Opuzen) županije.

U srednjim školama i gimnazijama obuhvaćeno je ukupno 210 ispitanika.

 

Svrha djelovanja udruge je (a to se dovodi u vezu s našom problematikom), između ostalog, unapređenje kulturnih i životnih potreba osobe, razvoj demokratskih odnosa i aktivno angažiranje u procesu mira među ljudima, kao i unapređenje temeljnih ljudskih prava. Glavni ciljevi djelovanja iste su borba i suzbijanje trgovanja ljudima i promjena stavova o žrtvama trgovanja ljudima, kao i rad na jačanju integriteta i prosperiteta osobe i društva pogotovo kad je isti narušen uspostavom ropskog odnosa u 21. stoljeću.