EDUKACIJA

 


Edukacija je složen proces i razlikuje se od klasičnog učenja u školi ili na fakultetu: radimo s  ljudima koji imaju različite razine statusa i odgovornosti,  znanje i mišljenja o temi. Iz tog razloga, putem radionica i seminara, OIP/Split  tretira sudionike kao obaviještene subjekte, i ne teži samo jednostavnom prenošenju znanja i vještina, već poziva na kritičko promišljanje politike i prakse. Cilj je da sudionici odu s idejama o tome kako bi mogli pojačati svoj rad i rad drugih, kako mogu postati dio inicijativa u borbi protiv trgovanja ljudima. Naš sistem rada uključuje korištenje informacija na načine koji pozivaju na diskusiju, raspravu i razmišljanje. To je razlog zbog kojeg uvijek uključujemo interaktivne metode – koje daju prostor sudionicima da koriste svoje iskustvo i da potiču promjene u razmišljanju i perspektivi. Dodatna edukacija je uvijek oblik podizanja svijesti, bilo da su sudionici profesionalci ili pripadnici zajednice. Obje su grupe, ali profesionalci posebno, u poziciji da neposredno utječu na živote potencijalnih žrtava i samih žrtava. Edukacija bi im trebala ponuditi dublje, bogatije razumijevanje problematike i informacije o tome kako mogu postati dio razvijanja predanosti cijelog društva u adresiranju ozbiljnog društvenog problema. Naša želja je pridonijeti senzibilnijem odnosu prema žrtvama i efikasnijem sankcioniranju počinitelja.

OIP želi potaknuti interakcije zasnovane na otvorenosti, iskrenosti i poštovanju, pružiti priliku za planiranje na koji način stečene informacije i znanje mogu koristiti u svom radu / ulozi bilo da je u pitanju uloga roditelja žrtve, očevidaca kriminalnog akta trgovanja ljudima, pripadnika MUP-a ili socijalnog radnika, te sama potencijalna žrtva.

Dakle, naš edukativni program sa fokusom na radionice koje se provode u školama obuhvaćaju sljedeći model rada;

- predstavljanje organizacije i tima koji provodi program (psihologinja, socijalna radnica i pravnica);

- prezentacija službene UN definicije o trgovanje ljudima

- predavanje na temu trgovanje ljudima sa pravnog, psihološkog i socijalnog aspekta

- rad u grupama (najčešće dvije grupe) na istinitim primjerima, uz izmjenu uloga

- prezentacija rezultata rada grupe i diskusija

- podjela i ispunjavanje upitnika, t.j. evaluacijskih listića

Radionice obuhvaćaju sljedeće teme:

-          Što je trgovanje ljudima i kako ga prepoznati

-          Mogući oblici trgovanje ljudima među mladim osobama

-          Opasnosti poslova u inozemstvu

-          Savjeti za traženje poslova u inozemstvu u cilju zaštite, uloga roditelja i odgajatelja te osobna odgovornost

-          Edukacija o osnovnim ljudskima pravima; svi ljudi su rođeni slobodni; svi su ravnopravni u pravima i slobodama propisanim ovom Deklaracijom; svi imaju pravu na život, slobodu i osobnu sigurnost; nitko ne treba biti  u ropskom ili služinačkom položaju. Ropski i služinački položaj treba  biti zabranjeni u svim pojavnim formama; nitko ne treba biti  subjekt torture.

 

Napomena; ukoliko se radi o nastavnicima ili stručnim suradnicima ( socijalni rad.....) princip je vrlo sličan osim što se u grupama radi na drugim primjerima (Npr. što ako naiđu na učenicu koja napušta školu da bi postala manekenka u Milanu).

Radionice, putem upitnika, također razmatraju stanje (porast ili sl.) građanske svijesti kod maloljetnika kroz pitanje “Kao svjedok , ili kroz volonterski rad i sl. bi li se uključio/la u suzbijanju trgovine ljudima. Pripremne aktivnosti, za provedbu ovih radionica obuhvaćaju i inicijalne kontakte sa školama i odobrenje od istih. Sukladno našim dosadašnjim iskustvima, uz odobrenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH, ovakva vrsta programa prihvaćena je sa pozitivnim ocjenama.

Do sada OIP-Split je u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa proveo velik broj interaktivnih  radionica i seminara u školskim ustanovama (kao i izvan njih) namijenjenim učenicima i profesorima, s tendencijom da nastavi s pružanjem ovakvih i sličnih radionica za pripadnike različitih grupa unutar populacije RH.


RADIONICE U ŠKOLSKOJ GODINI 2006/07

REALIZIRANE AKTIVNOSTI U 2008. GODINI

RADIONICE I ANALIZA EVALUACIJSKIH LISTIĆA U 2009., 2010. I 2011. GODINI
RADIONICE U 2012. GODINI
SEMINAR „ IDENTIFIKACIJA ŽRTAVA TRGOVANJA LJUDIMA U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI“