EDUKACIJA

 

RADIONICE U ŠKOLSKOJ GODINI 2006/07

 

Radionice o problemu trgovanja ljudima, zamišljene su kao dio prevencije i edukacije populacije srednjoškolaca koji spadaju u jednu od rizičnih skupina za tu pojavu. Organizacija za integritet i prosperitet, u školskoj godini 2006/07, provela je ukupno deset radionica na područjima koja su potencijalno rizična za pojavu trgovanja ljudima.

To su područja u unutrašnjosti Dalmacije koja su gospodarski manje razvijena (Sinj, Knin, Vrgorac), i u kojima je i do sada zabilježen relativno veliki broj slučajeva trgovanja ljudima (npr. Šibensko-kninska županija). Također su obuhvaćene i škole u Trogiru, Kaštelima i Hvaru čiji su učenici potencijalno ugroženi zbog razvijenog turizma. Na području Splitsko-dalmatinske županije održano je devet radionica, dok je jedna radionica održana u Šibensko-kninskoj županiji (Knin). Prve četiri radionice održane su: jedna u Kninu ( Srednja škola Kralja Zvonimira), dvije u Sinju ( Srednja strukovna škola bana Josipa Jelačića), te jedna u Kaštelima ( Srednja škola „Braća Radić“). Obuhvaćeno je ukupno 107 učenika: u Kninu 26 učenika, u Sinju ukupno 58, te u Kaštelima 23 učenika.

Na kraju radionica provedena je evaluacija rada koja se koristi radi pridonošenja i ostvarivanja grupnih ciljeva te radi procjene kvalitete i ishoda grupnog rada. Pri prikupljanju pokazatelja djelotvornosti koristio se evaluacijski upitnik i procjena psihologa. Iz analize dobivenih rezultata možemo konstatirati da adolescenti pozitivno vrednuju radionice, te da ponuđenu temu ocjenjuju vrlo zanimljivom, korisnom i poučnom, što se potvrđuje i iz njihovih zahtjeva da im se predoči što više primjera trgovanja ljudima iz stvarnog života. Posebno su zainteresirani za načine na koji se i oni sami mogu volonterski uključiti u rad udruga koje se bave tim problemom. Iz ovoga je jasno da učenici mogu i sami puno pridonijeti u radu na prevenciji trgovanja ljudima na ovim područjima.

Sljedećih šest radionica održane su: jedna u Vrgorcu ( Srednja škola „Tin Ujević“), tri u Trogiru (Srednja srukovna škola „Blaž Jurjev Trogiranin“, Srednja škola Ivana Lucića), jedna u Kaštelima (Srednja škola „Braća Radić“), te jedna u Hvaru ( Srednja škola Hvar). Obuhvaćeno je ukupno 170 učenika: u Vrgorcu 19, u Trogiru ukupno 82 učenika, u Kaštelima 36, te u Hvaru 33 učenika. Analiza evaluacijskih upitnika pokazuje da su učenici i u ovim školama jako zainteresirani za ponuđenu temu-većina njih smatra da je tema vrlo zanimljiva, korisna i poučna.

Uz evaluaciju rada, u ovih šest radionica, provedena je i anketa s ciljem utvrđivanja koliko su mladi skloni  rizičnim ponašanjima koji potencijalno mogu dovesti mladu osobu do statusa žrtve trgovanja ljudima. Dobiveni podaci ukazuju da je od potencijalno rizičnih ponašanja najzastupljenije  konzumiranje alkohola na javnim mjestima (samo 9% ispitanika nikada nije konzumiralo alkohol na javnim mjestima). Slijedi dopisivanje s nepoznatim osobama na chatu (49% ispitanih), zatim neslaganje s roditeljima, tj. izostanak socijalne kontrole u obitelji (13%), sklonost avanturizmu (35% mladića i 44% djevojaka) te laka zaljubljivost kod četvrtine djevojaka, što potencijalno može pogodovati lažnim obećanjima i ljubavnim prevarama u svrhu trgovanja ljudima.

Pregled cjelokupnog istraživanja može se naći u brošuri kaju će uskoro objaviti OIP.

 

 


 


U sklopu prevencije i edukacije o fenomenu trgovanja ljudima, održane su, u periodu od rujna do studenog 2007. godine, interaktivne radionice namijenjene djelatnicima Centara socijalne skrbi Splita, Solina, Kaštela, Supetra i Trogira. U sklopu radionice prikazan je film „Cijena života“, autora Tomislava Žaje. U suradnji sa Obiteljskim centrom Dubrovnik održan je jednodnevni seminar za djelatnike socijalne skrbi, lokalne samouprave, predstavnika Općinskog suda Dubrovnik, carine kao i predstavnika Centara za socijalnu skrb iz Korčule i Metkovića. Ukupno je sudjelovalo šezdeset stručnih djelatnika.
Održane su dvije interaktivne radionice namijenjene turističkim djelatnicima i studentima splitskih fakulteta. Ukupno je sudjelovalo pedesetak osoba.