EDUKACIJA

 

REALIZIRANE AKTIVNOSTI U 2008. GODINI


U 2008. godini Organizacija za integritet i prosperitet - Split je realizirala dva projekta na polju edukacije: jedan, financiran od strane Poglavarstva Grada Splita a drugi od strane Vladinog ureda za ljudska prava Republike Hrvatske.

Projekt koji je financiralo Poglavarstvo Grada Splita obuhvaćao je četiri (4) preventivno-edukativnih interaktivnih radionica za stručne djelatnike predškolskog i osnovnoškolskog obrazovanja u gradu Splitu na temu trgovanja ljudima. Direktni korisnici bili su stručni djelatnici (odgajatelji/ice, psiholozi/ginje i pedagozi/ginje) u predškolskim ustanovama dječjeg vrtića „Marjan“ (15 radnih jedinica), 62 sudionika (više od predviđenog broja), 800 djece i oko 1000 roditelja i poznanika kao indirektnih korisnika. U osnovnoškolskom obrazovanju 33 sudionika, direktnih korisnika iz splitskih osnovnih škola: Pojišan, Manuš, Dobri, Marijan, Mertojak, kao i priključenih sudionika iz osnovnih škola: Trogira, Dicma, Sinja, Trilja, Marine, Krušvara i Vrisne-Marina te oko 12.000 učenika indirektnih korisnika.

Projekt koji je financirao Vladin ured za ljudska prava Republike Hrvatske obuhvaćao je pripremu i provedbu četiri (4) interaktivnih radionica na području Splitsko-dalmatinske županije u sljedećim mjestima: SINJU (sa pripadajućim mjestima, Imotski, Trilj i Vrlika), otoku VISU, OMIŠU (koji pokriva preko 30 mjesta i naselja) i MAKARSKOJ (s uključenim Vrgorcem i Podgorom), te jedne (1) na području Šibensko- kninske županije, u gradu Šibeniku. U suradnji sa Obiteljskim centrima Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske Županije Organizacija za integritet i prosperitet Split putem interaktivnih radionica namijenjenih socijalnim djelatnicima (socijalni radnici, psiholozi, pravnici i pedagozi), te drugim predstavnicima lokalne samouprave, radila je na podizanju svijesti o fenomenu trgovanja ljudima. Olakšavajući im da u svom svakodnevnom radu primjene stečena znanja i vještine u prepoznavanju rizika koji njihove korisnike mogu dovesti ili su ih već doveli u status žrtve trgovanja ljudima. Broj direktnih korisnika iznosio je oko 115 osoba.