EDUKACIJA

 

RADIONICE U 2012. GODINI

 

Djelatnici Organizacije za integritet i prosperitet Split  u 2012. godini održali su pet radionica i to u Srednjoj školi Vrgorac, Srednjoj školi fra Andrija Kačić Miočić Ploče, Srednjoj strukovnoj školi Ban Josip Jelačić Sinj, Srednjoj medicinskoj školi Ante Kuzmanović Zadar te u Srednjoj poljoprivrednoj školi Opuzen.

 

U Vrgorcu je na radionici učestvovalo ukupno 47 učenika, u Pločama 33. U Sinju je bilo nazočno 28 učenika, a u Zadru 39, dok je u Opuzenu je prisustvovalo 59 učenika.

 

Ukupan broj učenika na radionicama bio je 207.

 

 

ANALIZA EVALUACIJSKIH UPITNIKA SA RADIONICA  2012. GODINE

 

Evaluacija se koristi na kraju svake radionice kako bi se dobio povratni odgovor na sadržaj i način prezentacije, kao i stupanja uključenosti ispitanika u istu, te predstavlja svojevrsnu ocjenu o zanimljivosti i korisnosti teme koja je bila prezentirana, u našem slučaju radi se o fenomenu trgovanja ljudima.

 U evaluaciji je sastavljena ljestvica za mjerenje stupnja intenziteta stavova  i to od 1 do 5 za stavove poput: Tema o kojoj smo danas razgovarali bila je dosadna-zanimljiva, zatim Smatram da je tema bila korisna, i na kraju ocjena koja se daje za vođenje radionice na skali od 1 do 5.

Na samom kraju ispitanike se pita bi li se uključili u neku akciju protiv trgovanja ljudima, ako je odgovor potvrdan, zatraženo je obrazloženje kako i na koji način.

 

U svih pet radionica , na uzorku od 207 ispitanika rezultati su sljedeći: odgovori na sve tipove stavova (o zanimljivosti i korisnosti teme te ocjena radionice)  bila je vrlo visoka u odnosu na broj ispitanika. Sveukupno za sve stavove dobiveno je 338 odličnih ocjena (što predstavlja najviši rang tj. najveći stupanj slaganja), te 144 vrlo dobrih ocjena. Sveukupan broj dobivenih ostalih ocjena( 1,2,3) je zanemariv u odnosu na ukupan broj ispitanika.  Na osnovu toga može se zaključiti da su radionice bile jako uspješne. Što se tiče uključivanja u aktivnosti za suzbijanje trgovanja ljudima, velika većina ispitanika bi se rado uključila (sveukupno 149 ispitanika zaokružilo je potvrdan odgovor, tj. da bi se uključilo, dok se negativno izjasnilo njih 39). Uključili bi se u vidu prijavljivanja ovog kaznenog djela nadležnim institucijama ili na SOS telefon, zatim u vidu educiranja druge djece po školama što pokazuje svojevrsnu identifikaciju sa voditeljima radionice  što je pozitivno i motivirajuće i za voditelje i za učesnike. Uključili bi se u radu s mladima, putem usmene predaje, odnosno širenjem informacija dobivenih na radionici dalje na bližu populaciju. Dosta velik broj učenika naveo je kao način uključivanja u suzbijanje trgovanja ljudima pomoć žrtvama trgovanja putem volontiranja u udrugama civilnog društva.

 


ZAKLJUČAK

 

Zaključno treba naglasiti da su sve radionice ocijenjene uspješno, da je tema suzbijanja trgovanja ljudima u svim mjestima i školama ocijenjena kao korisna i to vrlo visokim stupnjem slaganja. Također smatraju je vrlo zanimljivom. Možemo konstatirati kako je edukativna i preventivna funkcija radionica uspješno provedena te postignuta senzibilizacija ciljane populacije u cilju prevencije s problemom trgovanja ljudima.

Za kraj treba još spomenuti i one više ili manje negativne reakcije ispitanika (ocjene od 1 do 3 za stavove).

Njih je bio vrlo mali broj, ali kasnije, u pitanju bi li se uključili u neku akciju protiv trgovanja ljudima, svi takvi ispitanici su odgovorili da bi se spremno uključili što pokazuje da je tema trgovanja ljudima sama po sebi šokantna čak i kad sama prezentacija nekima možda nije bila zanimljiva.

Osim senzibilizacije i prevencije problema trgovanja ljudima kod ciljane populacije mladih, u povratnim stavovima  pokazala se jaka osjetljivost na pitanja frapantnog kršenja ljudskih prava, što je pozitivno i pohvalno. Činjenica da su mladi pokazali jak interes uključivanja u borbu protiv trgovanja ljudima pokazuje nam da mladi (ako  isključimo mogućnost da je to na deklarativnoj razini) vole voditi brigu o drugima i da su  spremni na svojevrsne oblike pro-socijalnog ponašanja što u toj razvojnoj fazi njihovog života itekako utječe na formiranje socijalnog kapitala važnog za budući život ( razvoj empatije i sućuti).