PREVENCIJA

 


Unutar domene „Prevencija“ - uz ciljeve identifikacija uzroka trgovanja ljudima, informiranje javnosti i osvješćivanje javnosti o pojavi trgovanja ljudima, OIP-Split ima aktivnu ulogu suizvršitelja u sljedećim aktivnostima:

 

-         Utvrditi sve čimbenike rizika koji uvjetuju trgovanje ljudima, posebno ženama, djecom i mladima (istraživanje s ciljem snimke stanja u RH  i regiji, istraživanje uzroka potražnje i utjecati na njihovo smanjivanje)

-         Uspostaviti sustav prikupljanja odgovarajućih podataka na lokalnom području

-         Sustavno utjecati na svijest građanstva i informirati javnost o trgovanju ljudima, koristeći glasila i medije, kao poseban promidžbeni materijal

-         Pružiti informacije o tome gdje i na koji način se može zatražiti i dobiti pomoć i zaštita (letci, brošure, spotovi, oglasi, SOS telefon, web stranica i sl.)

-         Kontinuirano poduzimanje preventivnih radnji i mjera u cilju otkrivanja i sprječavanja pojave trgovanja ljudima.

 

U cilju prevencije i suzbijanju trgovanja ljudima aktivno smo sudjelovali u nacionalnim i lokalnim kampanjama, zajedno sa Vladinim uredom za ljudska prava, Međunarodnom Organizacijom za migracije i nevladinim udrugama koje se bave istom problematikom. OIP je član mreže PETRA koja se bori za suzbijanje ljudima, posebno ženama i djecom.

Naše aktivnosti usmjerene su i ka suradnji sa nevladinim udrugama koje se bave pitanjima mladih, obzirom da je to najrizičnija skupina.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


U suradnji sa međunarodnom organizacijom CARE Interanational održana su tri predavanja na temu suzbijanja trgovanja ljudima u Pločama, Zadru i Splitu. Posebno treba naglasiti da su ove aktivnosti ostvarene u suradnji sa mladim volonterima spomenutih gradova. Što znači sa su informacije prenesene mladoj populaciji prenesene na način mladi za mlade.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U suradnji sa međunarodnom organizacijom CARE Interanational organizirane su tri prezentacije filma „Cijena života“ u cilju prevencije i edukacije u Kninu, Dubrovniku i Splitu, namijenjene mladoj populaciji i predstavnicima lokalnih samouprava.
U filmu o pojavi trgovanja ljudima i njegovim procesima govore aktivistkinje udruga organiziranih u mrežu Petra koja se bavi isključivo suzbijanjem trgovanja ljudima.
Također se pojavljuju predstojnik Vladinog Ureda za ljudska prava RH, zamjenik načelnika PU Šibenik, te predstavnica DORH-a.
Film donosi, uz igrane, simulirane fragmente, i jednu potresnu, istinitu priču jedne od žrtava trgovanja ljudima. U njoj je prikazan cijeli proces tog kriminalnog djela od početnog vrbovanja, iskorištavanja te do bijega i susreta sa policijom i to sa svim svojim psihosocijalnim posljedicama za žrtvu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U cilju obilježavanja Europskog dana suzbijanja trgovanja ljudima Organizacija za integritet i prosperitet je zajedno sa Hrvatskim Crvenim križem, Gradskim društvom Crvenog križa Split  organizirala akciju ŠUTNJA = ODOBRAVANJE. Akcija je započela 16. listopada 2009. sa javnom tribinom na kojoj su sudjelovali predstavnici PU Splitsko-dalmatinske, Županijskog Državnog odvjetništva, Međunarodne organizacije za migracije, Centra za socijalnu skrb i predstavnici organizatora. Akcija je završena 17 listopada uličnim performansom u kojem su sudjelovali učenici srednjih i osnovnih škola. Formirali su živi lanac kao simbol 80 žrtava trgovanja ljudima u Republici Hrvatskoj. Također je postavljen štand sa tematskim materijalima na kojem su predstavnici organizatora dijelili građanima Splita, kao i informacije na temu trgovanja ljudima.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------