EDUKACIJA

 

SEMINAR „ IDENTIFIKACIJA ŽRTAVA TRGOVANJA LJUDIMA U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI“


Seminar je održan u Splitu 10. travnja, 2012. godine uz financijsku potporu Veleposlanstva Republike Francuske u Zagrebu s ciljem da se kroz razmjenu iskustava nacionalnih institucija i nevladinih organizacija iz Hrvatske i Francuske sagledaju mogućnosti unapređenja nacionalnih mehanizama i međunarodne suradnje. Organizacija za integritet i prosperitet (Split) i ALC (Nice) provode programe suzbijanja trgovanja ljudima, djeluju u područjima razvijenog turizma što je i predstavljalo osnovu da se organizira seminar kako bi se upoznali sa s sličnostima i razlikama ali i sagledali mogućnosti za daljnjom suradnjom

 Nakon izlaganja svih relevantnih predstavnika nacionalnih institucija i nevladinih udruga postala je razvidna osnovna razlika djelovanja. Naime nacionalni referalni sustav Republike Hrvatske uspostavljen je na poticaj međunarodnih organizacija na nacionalnoj razini i koordinacija je uspostavljena na razini države, dok je u Francuskoj inicijativa potekla od nevladinih organizacija s lokalne razine i izrasla u mrežu od 70 partnera na nacionalnoj razini. Organizacija za integritet i prosperitet kao i ALC financiraju se iz državnog proračuna i lokalne uprave.

Temeljem izlaganja i iskustva proistekli su osnovni zaključci seminara:

 

  • Iskustvo Republike Hrvatske može poslužiti kao dobra praksa za uspostavu nacionalnog referalnog sustava u Francuskoj.
  • Izražena je potreba za još boljom uspostavom koordinacije na lokalnoj razini putem sastanaka i zajedničkih edukacija – lokalni operativni tim, te su iskustva iz Francuske kao i rad nacionalnog operativnog rima Republike Hrvatske dobri primjeri rada.
  • Neophodna je kontinuirana edukacija svih relevantnih partnera u suzbijanju trgovanja ljudima kako bi se poboljšala suradnja.
  • Institut posebnog skrbnika za maloljetne žrtve je potrebno ojačati kako bi se stekla dodatna znanja i vještine za rad s ovom ranjivom skupinom.
  • Potrebno je poboljšati reintegraciju proširenom uspostavom individualnim programima.
  • Međunarodnu suradnju je potrebno jačati što je posebno važno za povratak žrtava trgovanja ljudimaBROJ KORISNIKA OBUHVAĆENIH PROJEKTOM

 

Struktura direktnih korisnika ovog projekta su policijski  službenici sa područja Splitsko-dalmatinske županije, sudjelovali su također i predstavnici policije Šibensko-kninske, Zadarske i Dubrovačko-neretvanske županije, Odjela organiziranog kriminaliteta kao i Odjela za migracije i granicu. Predstavnici Županijskog  državnog odvjetništva u Splitu kao i Županijskog Suda u Splitu. Predstavnice Centra za socijalnu skrb Split, Vladinog ureda za ljudska prava te nevladinih udruga ALC iz Nice, Nove inicijative iz Zagreba i OIP Split. Ukupno dvadeset i šest (26) sudionika seminara. Na žalost zbog spriječenosti mada pozvani, nitko nije prisustvovao iz Francuskog veleposlanstva. Indirektni korisnici više od tisuću, svi ostali službenici i kolege djelatnici navedenih institucija koji su dobili određena saznanja od sudionika seminara, kao i građani koji su putem medija dobili informacije o temi i provedbi seminara.