SOS TELEFON

 


SOS telefon broja 0800 77 99 uspostavljen je sa ciljem pružanja podrške žrtvama trgovanja ljudima i pružanju informacija o traffickingu kao pojavi.


Spomenuta telefonska linija je besplatna, odnosno pozivi ostvareni na istu su besplatni, nudi potpunu anonimnost svim korisnicima i na raspolaganju je 24  sata dnevno.


Od  njegove uspostave pa do sada, zaprimljeno je više od 8000 poziva (podatak iz 2005.).