TRGOVANJE LJUDIMA (TRAFFICKING)

 


Posljednjih je godina trgovanje ljudima, osobito ženama i djecom u svrhu seksualnog iskorištavanja, doseglo alarmantne razmjere. Prema podacima Međunarodne Organizacije za Migracije procjenjuje se da godišnje u svijetu ima 4.000.000 žrtava trgovanja ljudima, a samo u Europi preko 700.000.


Transnacionalni karakter trgovanja ljudima, kao i snažna povezanost sa organiziranim kriminalom pokazao je nužnost uspostave jakih nacionalnih i međunarodnih mehanizama suzbijanja trgovanja ljudima te osnaživanja svih oblika međunarodne i regionalne suradnje u suzbijanju ove pojave.


Vlada Republike Hrvatske je pristupila izgradnji cjelovitog sustava suzbijanja navedene pojave te je 9. svibnja 2002. godine osnovala Nacionalni odbor za suzbijanje trgovanja ljudima, u koji su imenovani predstavnici svih relevantnih tijela državne uprave, nevladinih organizacija i medija.Po potrebi se u rad Nacionalnog odbora uključuju i predstavnici međunarodnih organizacija.