Skip to main content

Polazišne činjenice

Republika Hrvatska već više od dvadeset godina ne nalazi rješenja na pitanja svoga razvoja, štoviše, hrvatski građani svakodnevno svjedoče razgradnji hrvatskih državnih institucija.

Pravosuđe, kojeg se može nazvati regulatorom društvenih odnosa, otvoreno ne djeluje temeljem Ustava i zakona, već se može nazvati servisom društvenih moćnika.

Posljedica društvene nejednakosti i nepoštivanja zakona jest nefunkcionalnost svih vitalnih institucija i područja države, od zdravstva do znanosti i obrazovanja, financijskog i bankarskog sustava, gospodarstva, kulture, poljoprivrede. U načelu svi segmenti hrvatskog društva u devastiranom su i disfunkcionalnom stanju, te ne djeluju u interesu građana zbog kojih i postoje.

Ne postoji ni jedan razlog koji ovo društveno stanje može opravdati, jer je nedvojbeno da je Hrvatska po svojim prirodnim bogatstvima i zemljopisnom položaju bogata država te ima sve pretpostavke biti uspješna.

Odgovorni za ovo stanje jesu one osobe i institucije koje su odgovorne po Ustavu i zakonu za pojedine segmente za čiju funkcionalnost nose odgovornost.

Hrvatska država ima sve institucije koje su zadužene za pojedina područja. Od predsjednika države do načelnika općine, od Hrvatske narodne banke do javnih medijskih servisa, svako područje ima odgovornu osobu koja je nadležna za pojedini društveni segment.

Sinkronizirano djelovanje ključnih političkih struktura s medijima, kako javnim, tako i privatnim, te pravosuđem, a koji se međusobno štite, glavni su uzročnik nefunkcionalnog pravnog sustava što je, pak, glavni uzročnik nesigurnosti i nejednakosti pred zakonom, koji je posljedično glavni temelj korupcije i društvene nepravde koja vlada u Hrvatskoj.

Stranku ODLUČNOST I PRAVEDNOST osnivamo kao odgovor na stanje u Hrvatskoj Državi s jasnom namjerom uspostave vladavine prava: to znači urediti Državu Hrvatsku, u kojoj će svaki građanin biti jednak pred zakonom, i u kojoj ćemo uspostaviti kulturu odgovornosti, transparentnosti i tolerancije.

Jednakost

Svaki hrvatski građanin mora biti jednak pred zakonom te nitko ne smije biti iznad zakona. Pravni poredak u Hrvatskoj usklađen je s temeljnim normama Europske unije, znači zakonski okviri nisu uzročnik društvene nepravde i korupcije u Hrvatskoj. Uzročnik su osobe koje obnašaju pravosudne, ali i političke dužnosti, koje izigravanjem zakona, pa sve do otvorenog kršenja zakona narušavaju pravnu sigurnost čime nanose štetu ogromnoj količini hrvatskih građana, ali i pogoduju privilegiranosti pojedinaca u Hrvatskoj.

U Hrvatskoj valja uspostaviti vladavinu prava u kojoj nitko neće biti izuzet iz pravnog poretka ili biti iznad zakona. Prvi korak u uspostavi vladavine prava jest utvrđivanje odgovornosti za postojeće stanje u pravosuđu. OIP će inicirati posebno povjerenstvo koje će uspostaviti Hrvatski sabor, sastavljeno od domaćih i stranih pravnih stručnjaka. Zadaća tog povjerenstva bit će utvrditi činjenice o svim pravosudnim dužnosnicima, napose njihov rad i vjerodostojnost.

Za svakog pojedinog dužnosnika utvrdit će se razmjer imovine i legalnih prihoda. Na temelju rezultata tih analiza odlučit će se tko ostaje u pravosudnom sustavu, a tko će biti razriješen svojih dužnosti.

Porezna politika

Europski parlament u studiji iz 2018. godine procjenjuje da Hrvatska godišnje na korupciji gubi 60 milijardi kuna. OIP će poreznu politiku prilagoditi potrebi hrvatskih građana i hrvatskog gospodarstva, a na temelju rezultata koji će uslijediti nakon odlučnog obračuna i suzbijanja korupcije.

Porezi će biti znatno sniženi, jer uslijed sprječavanja korupcije funkcionalnost državnog aparata bit će znatno povećana, te će sredstva od poreza koji neće teći u korupcionaške kanale biti dostatna za efikasnost hrvatske države.

Porezna uprava bit će reformirana na način da će zaposlenici Porezne uprave biti ispravno vrednovani kroz znatno povećanje plaća, bit će im omogućena sva potrebna pomagala za efikasan rad, te će na taj način naplata poreza i porezna disciplina biti podignuta na visoku razinu.

Neosporno je da današnja Porezna uprava djeluje protivno logici i ustavnoj odredbi jednakosti nošenja poreznog tereta. Porezna uprava je u devastiranom stanju i postupa samo prema najslabijima u društvu – malom poduzetništvu i građanima, dok veliki sustavi uopće nisu predmet efikasnog nadzora Porezne uprave.

OIP će uspostaviti pravedni porezni sustav, sniziti poreze te osigurati efikasnu naplatu poreza.

Zdravstvo

Pristupit će se trenutačnoj reformi zdravstva. HZZO kao relikt bivšeg komunističkog sustava ukinut će se, te će se organizirati zdravstveno osiguranje kao u svim drugim, sličnim državama EU, na tržišnim osnovama s garantiranom razinom zdravstvene zaštite za svakog osiguranika. Trenutačno stanje u zdravstvu rezultat je manipulativnog i destruktivnog upravljanja hrvatskim zdravstvom.

Hrvatska izdvaja enormna sredstva za zdravstvo. Unatoč tomu to zdravstvo generira enormne gubitke, a razina zdravstvene usluge je ispod svake razine, s apsurdno dugim listama čekanja.

Uvjeti, pak, rada zdravstvenih djelatnika također su ispod svake razine. Taj nered koji za posljedicu ima navedene loše uvjete koristi samo odabranoj skupini veledrogerija i probranih moćnika unutar zdravstvenog sustava.

Apsurdno je stanje u zdravstvu – dok se preplaćeno javno zdravstvo nalazi u slobodnome padu, istovremeno privatne inicijative bilježe enormne uspjehe.
Efikasnim menadžmentom, jasnim zakonskim rješenjima te pravičnom tržišnom utakmicom to stanje ćemo drastično promijeniti te će hrvatsko zdravstvo biti funkcionalno sa zadovoljnim zdravstvenim djelatnicima, ali i zadovoljnim hrvatskim građanima.

Obrazovanje

Obrazovni sustav, od osnovne i srednje škole do sveučilišta, potpuno je zapušten i nije u funkciji razvoja društva. Neophodno je podići statusnu razinu djelatnika obrazovnog sustava, od učitelja, nastavnika do sveučilišnih profesora, te znatno podići razinu investicija u obrazovni sustav. Obrazovanje jest budućnost, a investicije u obrazovanje jesu investicije u hrvatsku budućnost.

Neprihvatljivo niske plaće u obrazovnom sustavu su jedan od glavnih uzročnika nedostataka u obrazovnom sustavu. Upravo zemljopisni položaj Hrvatske, kao i činjenica velikog broja hrvatskog naroda koji živi rasprostranjen po cijelome
svijetu ciljanim ulaganjem u obrazovanje Hrvatska treba napraviti privlačnu destinaciju za školovanje i znanstveno usavršavanje.

Državna uprava

Državna uprava u svakoj državi čini njezinu kralježnicu. Svaki građanin, pa i strani investitor, susreće zaposlenike državne uprave ili lokalne samouprave te kroz njihov rad ocjenjuje efikasnost države ili lokalne zajednice.

Uvjeti rada u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi su deficitarni, a plaće su, pogotovo u državnoj upravi, ispod svake razine. U Hrvatskoj valja znatno povećati plaće u državnoj upravi, ali i postrožiti kriterije za rad u državnoj upravi, te osigurati permanentnu kontrolu rezultata svakog pojedinog zaposlenika.

Poštivanje rokova te ispravno tumačenje duha zakona i zakonskih odredbi moraju biti temelj djelovanja državne uprave i lokalne samouprave.

Upravljanje nacionalnom imovinom

Jedan od glavnih kočničara hrvatskog razvoja jest način upravljanja imovinom hrvatskih građana i državnim tvrtkama, kao i sadašnja politika u području dodjeljivanja koncesija na nacionalnu imovinu i prirodna bogatstva.

Državne tvrtke su jedna od glavnih platformi unutar kojih se nanosi šteta hrvatskim građanima i putem koji se odvija dobar dio korupcije. Upravljanje tvrtkama u državnom vlasništvu je zastarjelo, te je utemeljeno na političkoj podobnosti bez ikakovih poslovnih kriterija.

Visina prihoda iz imovine koja je dana na koncesiju sramotno je niska, počevši od pomorskih dobara do koncesija na crpilišta vode ili rudna bogatstva. OIP će osigurati profesionalno i efikasno upravljanje državnim tvrtkama te uskladiti visinu prihoda iz koncesijskih dobara na razine europskog prosjeka.

Poljoprivreda

Sustavno slabljenje poljoprivredne proizvodnje ima svoje uzročnike u uskoj skupini pojedinaca koji su, uništavajući domaću proizvodnju, nemoralno zarađivali uvozeći u Hrvatsku poljoprivredne i prehrambene proizvode.
Jedna od dramatičnijih posljedica razgradnje hrvatske poljoprivrede je i demografsko pražnjenje ruralnih područja.

Strateški hrvatski interes jest poticati poljoprivrednu proizvodnju te je putem brendiranja i optimalizacijom učiniti konkurentnom te hrvatskim proizvodima opskrbiti hrvatski turizam.

Izgradnjom infrastrukture te državnim poticajima poticati naseljavanje ruralnih područja i jačanja ekološke proizvodnje i poljoprivrede.

Vanjska politika

OIP se čvrsto zalaže za politiku mira te poštivanja univerzalnih standarda međunarodnog prava. Ustavna odredba za brigu o hrvatskom naroda u drugim državama mora se proaktivno i efikasno provoditi.

Hrvatska je dužna naplatiti štetu učinjenu u Domovinskom ratu, sukladno presudi međunarodnog suda pravde u Den Haagu. Hrvatska treba u svom okruženju poticati razvoj istinske demokracije i poštivanja međunarodnog prava.

Hrvatska treba biti odgovorna i lojalna članica EU-a, te se zalagati za temeljne vrijednosti koje su formulirali utemeljitelji Europske unije Robert Schuman, Alcide De Gasperi i Konrad Adenauer.

Socijalna politika

Najbolja socijalna politika jest uspješna gospodarska politika. Trenutačno u Hrvatskoj ne postoji niti obiteljska, niti pravedna socijalna politika. Dovoljno je da bilo koja osoba ima zdravstvenih problema na dulje razdoblje, te da se nakon određenog vremena prihodi toliko umanje da ta osoba upadne u klasično siromaštvo.

Činjenica je da velika većina hrvatskih obitelji s malodobnom djecom ne prima dječji dodatak, jer je na snazi apsurdno pravilo da obitelji u kojima roditelji ostvaruju više od 2328,20 kn prihoda po članu obitelji nemaju pravo na isti.

Hrvatska se nalazi u dramatičnom demografskom stanju, a istovremeno nema nikakve efektne ni proaktivne poticajne politike prema obiteljima.

Država svojom politikom nameće niske plaće, dok istovremeno Hrvatska ima izrazito visoke troškove života, što za posljedicu ima sve širi sloj siromašnih građana. OIP će se zalagati da energičnijom borbom protiv korupcije Država Hrvatska bude u financijskoj mogućnosti osigurati socijalnu pravednost te efikasnu demografsku politiku. Za OIP je obitelj temelj društvenog poretka te obitelj mora biti pod posebnom zaštitom države.

Svaka osoba ima pravo na osnovnu socijalnu zaštitu te dostojanstven život.

Nacionalna sigurnost

Država Hrvatska mora posebno skrbiti o svojoj nacionalnoj sigurnosti i slobodi svojih građana, jer kao što je poznato, zbog neodgovornosti političkih elita u prošlosti, Hrvatska je skupo platila svoju slobodu. Hrvatska se prvenstveno mora oslanjati na vlastite snage, te putem dobro opremljene i dobro organizirane Hrvatske vojske i hrvatske policije osigurati svojim građanima siguran i bezbrižan život.

Današnji materijalni status hrvatskih vojnika i policajaca ispod svake je razine i demotivirajuće za mlade da se aktiviraju u jednom od ta dva poziva.

Stanje obavještajne zajednice u Hrvatskoj više je nego razočaravajuće. Vijesti iz obavještajne zajednice većinom imaju uzročnik u nepoštivanju zakona ili neorganizaciji obavještajnog sektora. Nefunkcionalnost obavještajne zajednice i policije vidljiva je na razini korupcije u Hrvatskoj, koja ne bi mogla biti na toj razini ukoliko bi ta dva segmenta bila funkcionalna.

OIP će se zalagati za visoke profesionalne standarde u Hrvatskoj vojsci i motivirajuće materijalne uvjete za pripadnike Hrvatske vojske. OIP će se zalagati za motivirajuće materijalne uvjete hrvatske policije i obavještajne zajednice te visoke profesionalne standarde prema kojima su rezultati rada jedini kriteriji pri imenovanju i napredovanju unutar tih službi.

Transparentnost

Istinska sloboda utemeljena je na istini, ovaj temeljni filozofski stav baštine sve moderne i uspješne države. Hrvatskom društvu nametnute su dokazane laži ili manipulacije koje su postale obvezni društveni narativ. Hrvatskoj javnosti oduzeto je pravo znati istinu o pojedinim fazama svoje povijesti, od komunističkog razdoblja do utemeljenim istinama o stvarnim akterima nepravilnosti u procesu pretvorbe i privatizacije.

Nitko nema pravo hrvatskim građanima uskratiti prava koja imaju Česi, Slovaci, Poljaci, Rumunji ili Nijemci. Sve države koje su se suočile sa svojom prošlošću bilježe istinski napredak i blagostanje.

Hrvatska je dužna, kako zbog svoje budućnosti tako i zbog žrtava iz svoje prošlosti, baštiniti istinu kao svoju temeljnu društvenu vrijednost.

Istinu valja utvrđivati na dokazanim znanstvenim kriterijima. OIP će se zalagati za opću dostupnost svih arhiva. Isto tako, Hrvatska je dužna vratiti u svoj posjed svu arhivsku građu koja je otuđena iz Hrvatske. Samo na činjenicama se može osigurati vjerodostojno znanstveno istraživanje te društveni konsenzus o temeljnim vrijednostima na kojima se trebaju graditi međusobni odnosi u Hrvatskoj.

Ovdje možete preuzeti naš cjeloviti program

Close Menu

Adresa
OIP
Đorđićeva ulica 15
Zagreb

Kontakt
tel: +385(1) 3700 729
email: ured@oip.hr